جلسه اجتماع جوانان ناحیه نهم شهر کابل در دفتر یونما
==================================
به تاریخ ۸ جدی سال ۱۳۹۸ مطابق به ۲۹ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی در دفتر یونما دایر گردید و اجندا جلسه قرار ذیل می‌باشد .
1- تحلیل وضعیت اجتماع وبحث پیرامون آن
2- بحث پیرامون ایجاد و تقویت کمیته بانوان در اجتماع
3- بحث پیرامون کمپاین همدیگر پذیری ومبارزه باتعصب ،تبعیض وافراطیت
درنخست به نمایندگی دفتر یونما جناب محترم شفیق الله مشید از کار کرد های اجتماع جوانان ناحیه نهم شهر کابل درسال ۲۰۱۹ میلاد با امتنان و قدردانی از تلاش‌های همیشگی این اجتماع جوانان ناحیه نهم نمودند
به اجتماع اطمینان دادکه در قسمت تسهیلات در تدویر جلسات و برنامه ها اجتماع را همکاری می‌نماید .

بعدا برای انتخاب ریس و دو معاون ‌و اعضای کمیته ها انتخابات به طور شفاف و برای شش ماه انتخاب و تعیین شدند و قرار ذیل می‌باشد
۱-جناب محترم احسان الله هوتک به حیث ریس اجتماع جوانان ناحیه نهم شهر کابل
۲-جناب محترم حاجی انجینر عبدالرحمن ابراهیمی بحیث معاون اجتماع جوانان ناحیه نهم شهر کابل
۳- ‌جناب محترمه زهرا محمدی بحیث معاون و مسول کمیته بانوان ناحیه نهم شهر کابل
۴- جناب محترم عبدالناصر نجرابی مسول کمیته تدوین و پلان اجتماع
۵- جناب استاد احسان الله هوتک به حیث ریس اجتماع جوانان ناحیه ٩ جناب احمد جاوید حنفی به حیث مسول کمیته نشرات
۶- جناب محترم پسرلی مومند بحیث مسول کمیته ارتباطات
۷-جناب محترم انجینر صاحب یقین به حیث مسول کمیته مالی
۸- جناب محترمه دلآرام هوتک ،جناب عبدالجمیل قاضی زاده ونظاره سادات مسولین کمیته نظارت
۹- جناب محترمه پریسا ،جناب محترمه مرسل و قاری صاحب محمد باعث امیری مسولین کمیته دینی و فرهنگی
۱۰- جناب محترم داکتر صاحب عصمت الله بحیث مسول کمیته صحی و محیط زیست
برای هریک از اعضای اجتماع موقف های شان را در اجتماع اولا برای شان تبریک گفته و از خداوند منان خواهان صحتمندی کامل و آرزو داریم که در کار های شان موفق باشند .
اتحاد ما موفقیت ما پیشرفت ما
اجتماع جوانان ناحیه نهم شهر کابل

image