په روزګان ولایت کښي د(ADA) په نوم یوه موسسه فعالیت کوي چي دخلکوڅخه لس افغانی په هفته کښي غواړي اوبیا دمیاشتي په پای کښي سل ډالره ورکوي دغه ډول سودي معاملات چي موسسات کوي داسلام داحکاموسره مغایرت لري باید مخه یی ونیول شی.